Повідомити про помилку або зміни

Хочу повідомити про зміни для організації Тридев'яте царство
Ця організація:    
Опишіть зміни: