Повідомити про помилку або зміни

Хочу повідомити про зміни для організації Окремий взвод ДПС із забезпечення супроводу
Ця організація:    
Опишіть зміни: